Ochrona Danych Osobowych

Na jakiej podstawie są przetwarzane Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • W celu rekrutacji Uczestników na Wrocław Service Jam.
    • W tym, aby skontaktować się z Tobą odnośnie wyników rekrutacji oraz przesłania szczegółów dotyczących wydarzenia.
Komu będą przekazywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie przez organizatorów Wrocław Service Jam 2019 i nie będą przekazywane innym podmiotom.

Jakie prawa Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora. Masz także prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/-aś administratorowi, tj. prawo do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Ci prawo do skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe? Jak cofnąć zgodę?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do zakończenia wydarzenia Wrocław Service Jam. Po zakończeniu uczestnictwa w wydarzeniu dane będą przechowywane tylko w sytuacji, jeżeli Uczestnik dokonał szkód, za które będzie ponosić odpowiedzialność. Pozostałe dane zostaną usunięte.

Czy Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Do obsługi niektórych procesów w ramach rejestracji do Wrocław Service Jam wykorzystywane są usługi IT świadczone przez podmioty zlokalizowane w USA (np. Google). W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być w niezbędnym zakresie przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przekazanie danych następuje w ramach tzw. Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield). Na podstawie decyzji Komisji Europejskiej ws. Tarczy Prywatności USA zostało uznane za państwo zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego w EOG w odniesieniu do podmiotów wpisanych do wykazu podmiotów uczestniczących w programie Tarcza Prywatności.

Dane kontaktowe

W okresie trwania Wrocław Service Jam 2019 możesz kontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych z organizatorem Wrocław Service Jam, firmą Andrzej Bogatko zarejestrowaną przy ulicy Piłsudskiego 86 lok.6, 22-500 Hrubieszów, NIP: 9191756250), który zarazem jest administratorem Twoich danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się bezpośrednio z administratorem Twoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: biuro@andrzejbogatko.com