Regulamin

Podstawowe zasady
 1. Współpracuj z ludźmi, także tymi dopiero co poznanymi.
 2. Bądźna czas – każdy może się spóźnić, ale wygodniej jest gdy możemy raz ustalić ważne sprawy.
 3. Używaj własnych narzędzi – postaramy się przygotować większość materiałów, ale niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić każdemu np. laptopa z oprogramowaniem, więc nie zapomnij wziąć swojego urządzenia: telefon, tablet, laptop, aparat lub kamera.
 4. Zarejestruj się – każdy z uczestników musi się zarejestrować na stronie Planet Jam aby udostępnić światu swoje dokonania (przypomnimy o tym w sobotę̨).
 5. Nie używaj bezprawnie cudzej własności intelektualnej.

Zasady dotyczące własności intelektualnej
 1. Wszystkie rezultaty muszą zostać opublikowane na stronie internetowej Global Service Jam na licencji Creative Commons.
 2. Wszyscy uczestnicy zgadzają̨ się̨ na zarchiwizowanie dokumentacji ich prac na stronie internetowej Global Service Jam w stanie, w którym były na koniec imprezy. Uczestnicy mogą̨ poprosić o uaktualnienie dokumentacji z notyfikacją o wersji informacji.
 3. Cała praca będzie licencjonowana na warunkach Creative Commons Attribution – Noncommercial – ShareAlike 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).
 4. Global Service Jam zabrania używania wcześniej przygotowanych materiałów (takich jak szata graficzna, procesy, modele, dźwięki, kody programu), chyba, że zostały opublikowane co najmniej miesiąc przed datą Global Service Jamu. Upewnij się̨ że korzystając z tych materiałów masz do nich odpowiednie uprawnienia (Creative Commons lub inna publiczna licencja).
 5. Wszystkie materiały stworzone podczas Wroclaw Service Jam 2019 mogą̨ zostać użyte podczas wykładów na konferencjach, w szkołach lub na spotkaniach biznesowych z zastrzeżeniem, że jest to wynik Global Service Jam oraz Wroclaw Service Jam 2019.

Prawa i obowiązki organizatorów
 1. Udział w warsztatach jest możliwy po otrzymaniu potwierdzenia udziału drogą mailową lub telefonicznie.
 2. Organizatorzy zapewnią materiały (oprócz multimediów) i opiekę, merytoryczną.
 3. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników warsztatów, ani za zgubienie wartościowych przedmiotów podczas trwania warsztatów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatów.
 5. Organizator ma prawo do zmiany terminu warsztatów o czym poinformuje uczestników (telefon, sms, e-mail lub osobiście).
 6. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność́ za straty spowodowane zaniedbaniami z ich strony.
 7. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 8. Uczestnicy warsztatów i przedstawiciele organizatorów mają obowiązek zapoznać się, i stosować do powyższego regulaminu. Uczestnicy zapoznanie się̨ z regulaminem poświadczają, podpisując formularz zgłoszeniowy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video do celów promocyjnych i archiwalnych.
 10. W przypadku niestosowania się̨ do niniejszego regulaminu, organizator ma prawo prosić́ uczestnika o opuszczenie warsztatów.